«

»

Výkopové a zemní práce

Výkopy  základů rodinných domů , plotů, bazénů, jímek, terénní úpravy, výkopy, hutnění, rekultivace území po těžbě nebo skládkách, skrývka ornice, výstavba kanalizace, vodovodů a plynovodů, ..